ČTEME. ČTEME? ČTĚME!

výstavy

Výstava Národní knihovny ČR seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem. Výsledky ukazují, jak je zaměřena česká čtenářská populace a jaké jsou důvody, proč čteme a nečteme.

minigalerie v chodbě, knihovna nám. T. G. Masaryka

Další aktuality