KNIHA JAKO UMĚLECKÉ DÍLO

výstavy

Výstava Knihovny Právnické fakulty UK zachycuje proměnu českých knižních obálek od konce 19. století do 60. let 20. století. Představuje také autorskou knihu jako specifické umělecké dílo jednoho autora.

minigalerie v chodbě, nám. T. G. Masaryka

Další aktuality