Městská knihovna Česká Lípa – kontakty

Oddělení knihovny

Oddělení knihovny

Oddělení knihovny

Ředitel
487 883 447
reditel@knihovna-cl.cz
Ekonom
487 883 448
uctarna@knihovna-cl.cz
Oddělení beletrie
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Oddělení naučné literatury
487 883 446
mvs@knihovna-cl.cz
Meziknihovní výpůjční služba
487 883 446
mvs@knihovna-cl.cz
Oddělení dětské literatury
487 883 449
detske@knihovna-cl.cz
Odd. čítárna a studovna
487 883 444
citarna@knihovna-cl.cz
Odd. čítárna a studovna
487 883 444
studovna@knihovna-cl.cz
Oddělení akvizice
487 883 443
akvizice@knihovna-cl.cz
Oddělení katalogizace
487 883 445
katalogizace@knihovna-cl.cz
Oddělení regionálních služeb
487 883 443
metodika@knihovna-cl.cz
Pobočka Špičák
487 832 227
spicakdosp@knihovna-cl.cz
Pobočka Špičák
487 832 227
spicakdet@knihovna-cl.cz
Pobočka Lada
732 632 183
lada@knihovna-cl.cz
Pobočka Holý Vrch
731 690 596
holak@knihovna-cl.cz

Kontakty dle oddělení

Ředitel

Ředitel

Ředitel

PhDr. Dana Kroulíková
487 883 444
487 522 975
605 832 641
reditel@knihovna-cl.cz

Oddělení ekonomicko-provozní

Oddělení ekonomicko-provozní

Oddělení ekonomicko-provozní

Ekonom
Michaela Paterová
487 883 448
uctarna@knihovna-cl.cz
Administrativa
Jitka Sedláčková
487 883 448
administrativa@knihovna-cl.cz
Technický pracovník, řidič
Tomáš Nehasil
732 632 148
udrzba@knihovna-cl.cz
Úklid
Petra Ježková
Jana Šrámková
Vlasta Rožková
Oddělení půjčoven
Oddělení půjčoven
Oddělení půjčoven
Půjčovna naučné literatury
Bc. Jitka Černá (vedoucí odd. půjčoven)
Lucie Zítková
487 883 446
mvs@knihovna-cl.cz
Čítárna a studovna
Eliška Hlavatá
Světlana Michalová
487 883 444
citarna@knihovna-cl.cz
Čítárna a studovna
Eliška Hlavatá
Světlana Michalová
487 883 444
studovna@knihovna-cl.cz
Půjčovna beletrie
Irena Bubníková
Kateřina Kudrnová
Helena Šípová
Ivana Vencovská
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Odd. dětské literatury
Zuzana Kotlářová
487 883 449
detske@knihovna-cl.cz
Oddělení akvizice a katalogizace
Věra Bílková
Zuzana Jendrísková
487 883 443
487 883 445
akvizice@knihovna-cl.cz
Oddělení akvizice a katalogizace
Věra Bílková
Zuzana Jendrísková
487 883 443
487 883 445
katalogizace@knihovna-cl.cz
Oddělení regionálních služeb
Jana Štěpničková
Miluše Vojtíšková
487 883 443
metodika@knihovna-cl.cz
Pobočka Špičák
Jiřina Popprová
Bc. Jana Kořínková
487 832 227
spicakdosp@knihovna-cl.cz
Pobočka Špičák
Jiřina Popprová
Bc. Jana Kořínková
487 832 227
spicakdet@knihovna-cl.cz
Pobočka Lada
Simona Bůžková
732 632 183
lada@knihovna-cl.cz
Pobočka Holý Vrch
Jana Pilátová
731 690 596
holak@knihovna-cl.cz
Pobočka Dobranov
Tomáš Nehasil

Kontakty abecedně

Kontakty abecedně

Kontakty abecedně

Bílková Věra
487 883 443
akvizice@knihovna-cl.cz
Bubníková Irena
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Bůžková Simona
487 883 445
lada@knihovna-cl.cz
Černá Jitka
487 883 446
mvs@knihovna-cl.cz
Hlavatá Eliška
487 883 444
citarna@knihovna-cl.cz
Jendrísková Zuzana
487 883 445
katalogizace@knihovna-cl.cz
Ježková Petra
487 883 448
Kořínková Jana
487 832 227
spicakdet@knihovna-cl.cz
Kotlářová Zuzana
487 883 449
detske@knihovna-cl.cz
Kroulíková Dana
487 883 447
reditel@knihovna-cl.cz
Kudrnová Kateřina
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Michalová Světlana
487 883 444
studovna@knihovna-cl.cz
Nehasil Tomáš
732 632 148
udrzba@knihovna-cl.cz
Paterová Michaela
487 883 448
uctarna@knihovna-cl.cz
Pilátová Jana
487 883 445
holak@knihovna-cl.cz
Popprová Jiřina
487 832 227
spicakdosp@knihovna-cl.cz
Rožková Vlasta
487 883 448
Sedláčková Jitka
487 883 448
administrativa@knihovna-cl.cz
Šípová Helena
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Šrámková Jana
487 832 227
Štěpničková Jana
487 883 443
metodika@knihovna-cl.cz
Vencovská Ivana
487 883 442
beletrie@knihovna-cl.cz
Vojtíšková Miluše
487 883 443
metodika@knihovna-cl.cz
Zítková Lucie
487 883 446
mvs@knihovna-cl.cz