Nakládání s osobními údaji v Městské knihovně Česká Lípa, p.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává
JUDr. Stanislav Cenek
email: stanislav.cenek@gmail.com
tel. 602 438 259