Pobočka Špičák

Pobočka se nachází v ul. Červeného kříže na sídlišti Špičák.
Samostatné oddělení pro dospělé čtenáře nabízí beletrii, naučnou literaturu, k dispozici je zde čítárna novin a časopisů, on-line katalogy, rezervační služba a internet.

V oddělení pro děti a mládež lze půjčovat krásnou i naučnou literaturu pro děti a mládež, slovníky, encyklopedie, časopisy pro děti, deskové hry i kouzelné čtení s Albi tužkou. K dispozici je on-line katalog i internet.
Pobočka pořádá pro své uživatele pravidelné soutěže, přednášky, besedy i exkurze.

K dispozici je přednáškový sálek, který se využívá pro pravidelné aktivity Klubu 60+, VU3V nebo vzdělávací pořady pro děti i dospělé. V objektu pobočky Špičák se rovněž nachází depozitní sklad knih.

V objektu pobočky Špičák se nachází Okresní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS Česká Lípa), se kterou knihovna úzce spolupracuje.

 

Pobočka Lada

Pobočka se nachází v ul. Komenského na sídlišti Lada.

Uživatelům slouží oddělení pro dětské i dospělé čtenáře, k dispozici je zde literatura beletristická i naučná, časopisy, encyklopedie a deskové hry.

Uživatelé mohou vyhledávat v on-line katalogu a využívat rezervační službu a službu odložení. Dostupný je veřejný internet.

Pobočka pořádá pro své uživatele pravidelné soutěže, přednášky, besedy i exkurze.

 

Pobočka Holý vrch

Pobočka se nachází v ul. Jižní na sídlišti Pod Holým vrchem.
Uživatelům slouží oddělení pro dětské i dospělé čtenáře, k dispozici je zde literatura beletristická i naučná, v nabídce je i výběr časopisů.

 

Pobočka Dobranov

Pobočka se nachází ve spádové obci Dobranov.

Uživatelům je k dispozici především literatura beletristická, výběrově i populárně naučná, a to jak pro dospělé, tak i pro dětské čtenáře.

 

  • není
  • není
  • Dobranov 14
  • Mapa