Služby knihovny

 • Budujeme a zpřístupňujeme univerzální knihovní fond s ohledem na potřeby a požadavky široké veřejnosti.
 • Půjčujeme knihy, časopisy, noviny, audioknihy, mapy, průvodce, čtečky el. knih, e-knihy, deskové hry, tematické kufříky
 • Budujeme a zpřístupňujeme fond regionální literatury, shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a poskytujeme informace o městě i regionu Českolipska a pro tento účel vytváříme speciální databáze
 • Poskytujeme služby bibliograficko-informační, ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace (Rešerše, služba Ptejte se knihovny)
 • Poskytujeme a zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu
 • Půjčujeme knižní soubory doplňkové četby do ZŠ
 • Dovážíme knihy do domácností občanů se sníženou pohyblivostí
 • Realizujeme kulturní a vzdělávací akce, přednášky, besedy, informační lekce, IT kurzy i Univerzitu 3. věku
 • Poskytujeme odborný knihovní a informační servis knihovnám Českolipska (regionální funkce)
 • Jsme součástí Centrálního portálu knihoven – Knihovny CZ
 • Umožňujeme přístup do Národní digitální knihovny (NDK) a přístup do DNNT (Díla nedostupná na trhu)
 • Knihovní provoz je plně automatizován od výpůjčního protokolu až po on-line katalogy přístupné veřejnosti.
 • Pobočky fungují v on-line režimu (Špičák, Lada, Holý vrch)
 • Zajišťujeme službu všudevracení a všudepůjčování
 • K dispozici je kopírovací služba, veřejná písárna (Word, Excel)
 • Zajišťujeme přístup k internetu, Wi-Fi
 • K dispozici přístup k databázím ASPI, Anopress, PressReader)
 • Elektronické služby (On-line katalog, Konto čtenáře, Rezervační služba, e-knihy)