Konto čtenáře

Každý registrovaný uživatel má na webové stránce knihovny možnost nahlédnout do svého čtenářského konta. Přihlašovacími údaji jsou e-mail nebo číslo čtenářského průkazu. PIN tvoří datum narození čtenáře ve tvaru RRMMDD. Pokud se čtenář narodil 17. 3. 1984 bude PIN 840317.

Čtenářské konto umožňuje prodlužovat výpůjční lhůtu u zapůjčených dokumentů. Pozor, prodloužení není možné v případě upomínky, u dokumentů rezervovaných jiným čtenářem a pokud jsou výpůjčky načteny déle než 4 týdny.

Dále je možné zobrazit a rušit rezervované nebo objednané dokumenty. Historii výpůjček jak tištěných, tak elektronických.

Rezervace

Pokud má čtenář zájem o dokument, který má zapůjčený jiný čtenář, může požádat o rezervaci knihovnici na půjčovně nebo si vytvořit rezervaci také v on-line katalogu. O vrácení rezervovaného dokumentu a jeho připravení k vyzvednutí je čtenář upozorněn emailem.

Odložení z poličky

Odložení z poličky je objednávání dokumentů, které ještě nejsou půjčené, a to prostřednictvím on-line katalogu. Registrovaný uživatel tak má možnost si nechat připravit knihy k vyzvednutí. Velmi užitečná je tato služba, pokud si čtenář žádá knihu ze skladu, protože sklad knihovny je mimo hlavní budovu. O vyřízení požadavku je uživatel infor-mován emailem. Zrušit požadavek na odložení lze provést také ve čtenářském kontě.

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud požadovaný titul nemá knihovna ve svém fondu, lze jej zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zapůjčením z jiné knihovny. Služba je dostupná v naučném oddělení pouze registrovaným uživatelům a je zpoplatněná. Viz ceník. K objednání knihy je potřeba znát autora a titul knihy, článku.

Díla nedostupná na trhu

Registrovaní uživatelé Městské knihovny Česká Lípa mají dostupnou službu Národní digitální knihovny, která nabízí digitalizované plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem a které nejsou dostupné na trhu. U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2002 včetně. Periodika jsou dostupná vždy s odstupem alespoň 10 let od vydání.

Přístup do služby DNNT najdete zde.

Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby a případně i k sankcím za porušení autorského zákona.

Návod na přihlášení

Rešerše

Uživatel, který potřebuje vyhledat dokumenty na určité konkrétní téma, může požádat o vytvoření rešerše v oddělení naučném nebo čítárně. Na základě vyplněného formuláře knihovna připraví seznam vyhovujících dokumentů.

Databáze

Uživatelé knihovny mohou využít bezplatného přístupu do těchto databází:

Pressreader

Městská knihovna Česká Lípa nabízí čtenářům novou službu, databázi tisku PRESSREADER, díky které mohou číst noviny a časopisy z celého světa. V databázi jsou také české tituly Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Deník N.
Číst můžete na počítačích v hlavní budově Městské knihovny nebo na vlastním zařízení (telefon, tablet), kterým se přihlásíte do wifi sítě v čítárně Městské knihovny. Tento způsob umožňuje stažení dokumentu do vlastního zařízení. Číst můžete později doma. Podrobný návod najdete na podpora.pressreader.cz.

Aspi

Automatizovaný Systém Právních Informací (ASPI) je databáze , která zpřístupňuje právní předpisy, soudní rozhodnutí v elektronické podobě s možností vyhledávat a porovnávat změny v právních předpisech. Služba je dostupná v čítárně.

Anopress

Databáze obsahující časopisecké a novinové články z českých periodik od roku 1996 v plném textu s možností vyhledávání. Služba je dostupná v čítárně.

Databáze regionálních osobností a událostí

Databáze je dostupná v rámci on-line katalogu. V databázi lze vyhledávat podle klíčových slov, příjmení osobnosti nebo si lze sestavit kalendárium podle výročí.