(re)VIZE KNIHOVEN V 21. STOLETÍ: PROSTOR-FUNKCE-PŘÍLEŽITOST

výstavy

Výstava prezentuje zajímavé novostavby a rekonstrukce knihoven z let 2015 až 2020, které již reflektují změnu veřejných knihoven v místa pro setkávání, sdílení znalostí a zkušeností.

minigalerie v chodbě

Další aktuality