ČTENÁŘ ROKU 2024

Aktuálně

V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů jsme opět oceňovali aktivní čtenáře naší knihovny a udělili titul Čtenář roku 2024. Úkolem čtrnáctého ročníku Čtenář roku bylo najít největšího čtenáře z řad nejmenších. Toho, který je registrovaným čtenářem knihovny, pravidelně navštěvuje knihovnu, vodí si s sebou své sourozence nebo rodiče či prarodiče. A třeba k tomu ještě  navštěvuje naše akce, zejména pak  akce v rámci projektu S knížkou do života – Bookstart. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují.

Letošním oceněným čtenářem, tedy vlastně čtenářkou se stala dvouletá  Anastázie Bořilová, která má vlastní čtenářský průkaz teprve od podzimu, takže tolik knih si ještě nevypůjčila, ale s maminkou je co týden pravidelnou návštěvnicí naší knihovny a s knihovnou ji pojí nejen půjčování knih, ale i účast na celé řadě pořadů, které pro své uživatele knihovna pořádá.

Letošní vyhlášení čtenáře roku se uskutečnilo v prostorách pobočky městské knihovny na Špičáku za účasti starostky města Česká Lípa, paní ing. Jitky Volfové. Po samotném slavnostním vyhlášení si knihovnice pro své nejmenší návštěvníky připravily speciální program – zahrály divadélko O zlé koze a po občerstvení si malí účastníci spolu se svým dospělým doprovodem mohli zahrát několik pohybových a dovednostních her, jež program příjemného odpoledne vesele završilo.

Další aktuality