Těžištěm přednáškové činnosti městské knihovny určené školám a předškolním zařízením jsou lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. třídy základních škol.

Kromě těchto tzv. informačních lekcí je pro žáky školských zařízení, případně i pro další zájemce – spolky, klubová zařízení, zájmové organizace pracující s dětmi a mládeží, připravena nabídka našich tématických pořadů, které lze individuálně sjednat na jednotlivých pobočkách nebo přímo v Městské knihovně na nám. T.G.Masaryka.

Pořady lze sjednávat v hlavní budově Městské knihovny v České Lípě na nám.T.G.Masaryka 170 (kontaktní osoba p. Kotlářová – tel. 487 883 449, email: detske@knihovna-cl.cz)

nebo na pobočkách:

Špičák (Červeného kříže 2563 – tel 487 832 227)
Lada (Komenského 3006 – tel. 732 632 183)
Holý vrch (Jižní 1814 – osobně)

Nabídka přednášek, besed a pořadů

Pořady pro mateřské školy

 • Čtvero ročních období – hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
 • Dopravní prostředky – povídání, čtení a kvízy
 • Hrajeme si s básničkou – hádanky a čtení
 • Jaro a mláďátka – co se děje v přírodě a velikonoční zvyky
 • Moře a cestování – kam jedeme na prázdniny
 • Popletené pohádky – co je to pohádka, zábavné hry,dramatizace pohádky, čtení pohádky
 • Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Zima – povídání a čtení básniček (oblečení, měsíce)

 

DIVADLO: 

          Bob a Bobek na horách
          Budulínek
          Červená Karkulka
          Koblížek
          O pejskovi a kočičce (Jak myli podlahu; Jak dělali dort)
          O zlaté rybce
          O zlé koze
          Perníková chaloupka

Po dohodě je možné připravit pořady i na jiná témata. Nápady i připomínky vítáme.

Pořady pro I. stupeň základní školy a družiny

Čtení nemusí být nuda  programy vhodné k rozvoji čtenářské gramotnosti

 

1. třída ZŠ

 • České Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Čtvero ročních období – hrajeme si s lidovými písničkami a říkadly
 • Pasování prvňáčků na čtenáře – zkouška čtenářské dovednosti a slavnostní pasování
 • Pohádky Václava Čtvrtka – životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace pohádky
 • Popletené pohádky – co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení pohádky
 • Poprvé do knihovny – informační vzdělávání pro prvňáčky, seznámení s prostředím knihovny a dětskými knihami, čtení pohádky
 • Řemesla I. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Řemesla II. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Velikonoce – lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 • Zdeněk Miler – život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže

DIVADLO:  Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách,  Červená Karkulka, O pejskovi a kočičce (Jak myli podlahu; Jak dělali dort), O zlé koze, Koblížek

          

2. třída ZŠ

 • České Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Čtení s porozuměním – A. Lindgrenová – Strašidlo Sušinka
 • Čtyřlístek – povídání o autorech, jeho vzniku a hlavních postavách
 • Ilustrátoři  I. – Z. Miler, J. Lada, O. Sekora, H. Zmatlíková
 • Ilustrátoři II. – současní ilustrátoři
 • Jak pejsek s kočičkou vařili dort – život a pohádky bratří Čapků
 • Pohádky Václava Čtvrtka – životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace pohádky
 • Popletené pohádky – co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení pohádky
 • Řemesla  I. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Řemesla II. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Svatý Martin – povídání o jeho životě a legendě, zvyky spojené s tímto svátkem
 • Udělej si leporelo – vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 • Velikonoce – lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 • Zdeněk Miler – život Z. Milera, hrátky s obrázky a soutěže

DIVADLO:  Budulínek, Perníková chaloupka, O zlaté rybce, Bob a Bobek na horách,  Červená Karkulka, O pejskovi a kočičce (Jak myli podlahu; Jak dělali dort)

 

3. třída ZŠ

 • České Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Čtení s porozuměním – Strašidlo Sušinka – A. Lindgrenová (musí se přečíst)
 • Dinosauři – kdy, jak a kde žili…
 • Hry našich maminek a babiček – hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda …)
 • Hurá do knihovny – informační vzdělávání pro třeťáky, jak se orientovat v knihovně, čtení pohádky
 • Ilustrátoři  I. – Z. Miler, J. Lada, O. Sekora, H. Zmatlíková
 • Ilustrátoři II. – současní ilustrátoři
 • Jak pejsek s kočičkou vařili dort – život a pohádky bratří Čapků
 • Popletené pohádky – co je to pohádka, zábavné hry, dramatizace pohádky, čtení pohádky
 • Pohádky Václava Čtvrtka – životní příběhy V. Čtvrtka a jeho postaviček, dramatizace pohádky
 • Pověsti Českolipska I. – co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém Zikmundovi
 • Řemesla I. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Řemesla II. – putování za starými řemesly formou povídání a her
 • Strom, les a příroda – ekologická výchova
 • Udělej si leporelo – vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 • Vánoce v Evropě – vánoční zvyky a zábavný kvíz
 • Velikonoce  I. – lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 • Velikonoce II. – další zvyky a tradice
 • Zvířata jsou také součástí přírody – ekologická výchova

 

4. třída ZŠ

 • České Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Česko – naše vlast – co víme o naší zemi (povídání a soutěže)
 • Česká republika – vědomostní kvíz
 • Dinosauři – kdy, jak a kde žili…
 • Hrátky s češtinou I. – čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky…
 • Hry našich maminek a babiček – hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda …)
 • Letem světem – zeměpisné soutěže a kvízy
 • O líné babičce – proč jsou babičky tak důležité, zamyšlení s knihou autorky Aleny Kastnerové
 • Pověsti Českolipska I. – co je to pověst, loutkové divadlo O bílé paní a strašlivém Zikmundovi
 • Pověsti Českolipska II. – vznik pověstí, loutkové divadlo O zlaté lilii
 • Rychlé šípy – Jaroslav Foglar a jeho dílo, lovení „bobříků“
 • Strom, les a příroda – ekologická výchova
 • Svatý Václav – povídání o životě a smrti knížete Václava
 • Udělej si leporelo – vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 • Vánoce v Evropě – vánoční zvyky a zábavný kvíz
 • Vánoce (jak to bylo před Ježíškem) -předkřesťanské vánoční zvyky a tradice + výroba vánočních pohlednic a novoročenek)
 • Vaříme knihu – jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
 • Velikonoce I. – lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 • Velikonoce II. – další tradice, křížová cesta
 • Zvířata jsou také součástí přírody – ekologická výchova

 

5. třída ZŠ

 • A zase do knihovny! – informační vzdělávání pro pátou třídu, praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti
 • České Vánoce – příběh Ježíška, české vánoční zvyky, pohádka
 • Česká republika – vědomostní kvíz
 • Česko – naše vlast – co víme o naší zemi (povídání a soutěže)
 • Hrátky s češtinou I. – čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky…
 • Hrátky s češtinou II. – čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky…
 • Hrátky s češtinou III. – čeština zábavně a hravě, soutěže, doplňovačky…
 • Hry našich maminek a babiček – hrajeme si (Krvavé koleno, Cukr, káva limonáda …)
 • Informace jinak (Národní obrození) – praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
 • Informace jinak (Liberecký kraj) – praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
 • Letem světem – soutěžní program o zeměpisu a cestování
 • Národnostní menšiny I. – (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
 • Národnostní menšiny II. – (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
 • O líné babičce – proč jsou babičky tak důležité, zamyšlení s knihou autorky Aleny Kastnerové
 • Rychlé šípy – Jaroslav Foglar a jeho dílo, lovení „bobříků“
 • Strom, les a příroda – ekologická výchova
 • Sv. Václav – život a legenda
 • Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky – základy společenského chování
 • Udělej si leporelo – vytváření vlastního leporela, včetně příběhu a ilustrací
 • Vánoce (jak to bylo před Ježíškem)  – předkřesťanské vánoční zvyky a tradice + výroba vánočních pohledů a novoročenek
 • Vánoce v Evropě – vánoční zvyky a zábavný kvíz
 • Vaříme knihu – jak se dělá kniha, dějiny písma, dějiny knihy
 • Velikonoce I. – lidové zvyky, hry s jarní tématikou, pohádka
 • Velikonoce II. – další velikonoční tradice, křížová cesta
 • Zvířata jsou také součástí přírody – ekologická výchova

 

Po dohodě je možné připravit pořady i na jiná témata. Nápady i připomínky vítáme.

 

Pořady pro II. stupeň základní školy a družiny

6. třída ZŠ

 • Balada v české literatuře – co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
 • České pověsti – seznámení s Jiráskovými pověstmi a místy jejich děje
 • Etnické skupiny I. – (Vietnam a Vietnamci, Arabové a Islámský svět) co o nich víme? Jak žijí jiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
 • Etnické skupiny II. – (Řekové a Ukrajinci) co o nich víme? Jak žijíjiné národy, tradice, zvyky, zajímavosti
 • Informace jinak (Národní obrození) – praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti na téma Národní obrození (možno dohodnout i jiná témata)
 • Informace jinak (Liberecký kraj) – praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti na téma Vlastivěda Libereckého kraje (možno dohodnout i jiná témata)
 • Informace jinak (Česká Lípa) – praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti na téma Vlastivěda České Lípy (možno dohodnout i jiná témata)
 • Lidová slovesnost – druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
 • Moderní pohádka – co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
 • Řecké báje a pověsti – seznámení s řeckou mytologií
 • Těšilo mě aneb jak přežít nejen mezi spolužáky – základy společenského chování

 

7. třída ZŠ

 • Balada v české literatuře – co je to balada, čtení ukázek z české poezie, kvíz
 • České pověsti – seznámení s Jiráskovými pověstmi a místy jejich děje  
 • J. Arbes a Česká Lípa – jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
 • K. H. Mácha a Českolipsko – příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, předčítání z Máje
 • Lidová slovesnost – druhy lidové slovesnosti v lidových zvycích od jara do zimy
 • Moderní pohádka – co je to pohádka, čeští a světoví pohádkáři, zábavná soutěž
 • Řecké báje a pověsti- seznámení s řeckou mytologií
 • Základní literární útvary, žánry a jejich zastoupení v literatuře – literární žánry v příkladech (prezentované tituly jsou přizpůsobovány věku dětí) 

8. třída ZŠ

 • České pověsti – seznámení s Jiráskovými pověstmi a místy jejich děje
 • Do knihovny po internetu – on-line služby knihovny, ověřování informací z volného internetu
 • J. Arbes a Česká Lípa – jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
 • K. H. Mácha a Českolipsko – příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, předčítání z Máje
 • Karel Poláček a Česká Lípa – život a dílo meziválečného spisovatele česko-židovského původu
 • Řecké báje a pověsti – seznámení s řeckou mytologií
 • Z historie našeho písemnictví – Cyril a Metoděj, Velislavova bible, Jenský kodex, Kristiánova legenda, Ďáblova bible, Kosmova kronika
 • Základní literární útvary, žánry a jejich zastoupení v literatuře – literární žánry v příkladech (prezentované tituly jsou přizpůsobovány věku dětí)

 

9. třída ZŠ

 • České pověsti – seznámení s Jiráskovými pověstmi a místy jejich děje       
 • Do knihovny po internetu – on-line služby knihovny, ověřování informací z volného internetu
 • J. Arbes a Česká Lípa – jeho vězeňský pobyt a díla vzniklá v České Lípě
 • K. H. Mácha a Českolipsko – příběhy z Českolipska, které inspirovaly sepsání Máje, předčítání z Máje
 • Karel Poláček a Česká Lípa – život a dílo meziválečného spisovatele česko-židovského původu
 • Řecké báje a pověsti – seznámení s řeckou mytologií
 • Z historie našeho písemnictví – Cyril a Metoděj, Velislavova bible, Jenský kodex, Kristiánova legenda, Ďáblova bible, Kosmova kronika
 • Základní literární útvary, žánry a jejich zastoupení v literatuře – literární žánry v příkladech (prezentované tituly jsou přizpůsobovány věku dětí)

 

Po dohodě je možné připravit pořady i na jiná témata. Nápady i připomínky vítáme.

 

Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. tříd

V každém školním roce jsou do knihovny pozváni žáci 1., 3. a 5. tříd všech českolipských škol. Městská knihovna připraví pro tento účel ve spolupráci s řediteli základních škol časový harmonogram jednotlivých besed a výsledkem této aktivity je, že každý žák každé základní školy v České Lípě navštíví v průběhu prvního stupně povinné školní docházky knihovnu nejméně třikrát.

Obsahem lekcí je seznámení žáků se strukturou fondu dětského oddělení Městské knihovny, s nabídkou služeb tohoto oddělení a celkově s významem knihovny. Starším žákům představujeme práci s on-line katalogem, podle něhož si čtenáři mohou knihy vyhledávat i další elektronické služby knihovny. Součástí lekcí pro 5. ročníky je praktické procvičování čtenářské a informační gramotnosti.

Naším cílem je připomenout žákům význam knihovny, možnosti půjčování a četby obecně a konečně seznámit je i s novými formami vyhledávání informací.

Lekce informačního vzdělávání pro 1., 3. a 5. třídy se konají v oddělení literatury pro děti a mládež městské knihovny na nám. T. G.Masaryka nebo na jejích pobočkách.

S připomínkami nebo dotazy k programu lekcí se obraťte na ředitelku MěK.

Lekce informačního vzdělávání a pořady pro SŠ

Lekce je zaměřena na seznámení se službami knihoven, dále na vyhledávání v různých typech on-line katalogu, práci s citačním generátorem a citování v textu.

Kontaktní osoba pro sjednávání termínů: p. Michalová
email: studovna@knihovna-cl.cz
tel.: 487 883 444

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pořad pro žáky 1. tříd základních škol – v závěru školního roku (květen – červen) jsou prvňáčci slavnostně pasování na čtenáře.

Tento skoro rituál je určen všem žákům, kteří si na konci první třídy osvojí základy čtenářských dovedností a přichází tuto významnou zkušenost a um oslavit do knihovny, kde jsou podrobováni slavnostnímu aktu pasování na čtenáře.

Děti musí splnit tři úkoly, ve kterých prokážou nejen znalosti ze čtení a teprve poté jsou pasováni rytířem ze Země písmen a knih na čtenáře. Domů si odnáší nejen čtenářské glejty a medaile, ale i poukazy na registraci do knihovny, které umožní prvňáčkům navštěvovat po přihlášení knihovnu 1 rok zdarma.

Školní knihovny

Městská knihovna Česká Lípa nabízí školám (všechny typy) pomoc při zakládání nebo provozu školních knihoven. Naše poradenství se opírá o dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním odborných knihovnických činností, a to jak ve vlastním provozu v České Lípě, tak z metodické praxe, kterou poskytujeme v rámci sítě veřejných knihoven okresu Česká Lípa.

Servis služeb, který školským zařízením nabízíme , zahrnuje širokou škálu odborných i vcelku běžných činností, s nimiž se můžete v knihovnách různých typů i úrovní setkat. Poradit, doporučit nebo osobně pomoci můžeme při nákupech materiálu i knih nebo s jednotlivými činnostmi jako jsou aktualizace knihovního fondu, revize, založení školní knihovny, celkové uspořádání knihovny i samotného knihovního fondu.

 • Folie na balení knih (kontakty, cena, možnosti)
 • Knihovnické tiskopisy a pomůcky (nákup, ceny, zdroje)
 • Automatizované knihovní systémy (možnosti, přehled, ceny)
 • Aktualizace knihovního fondu
 • Uspořádání knihovny i knihovního fondu

V případě zájmu kontaktujte ředitelku Městské knihovny
reditel@knihovna-cl.cz
nebo tel. 487 883 444 nebo 487 522 975.

Pracovní listy