Ceník služeb Městské knihovny Česká Lípa

Registrační poplatky

Registrační poplatky

děti
50 Kč
senioři nad 60 let
a studenti denního studia
100 Kč
dospělí
150 Kč
Registrace platí 1 rok (12 měsíců)
Registrace platí 1 rok (12 měsíců)

Poplatky z prodlení (nedodržení výpůjční lhůty)

Poplatky z prodlení (nedodržení výpůjční lhůty)

I. upomínka
30 Kč
II. upomínka
50 Kč
III. upomínka
100 Kč
předsoudní upomínka
150 Kč

1. upomínka je zasílána pouze elektronicky! Poštou je zasílána jen dětským uživatelům.

Poplatky za přestupky

Poplatky za přestupky

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení prvního duplikátu
20 Kč
Za každý další duplikát
60 Kč
Poškození čárového kódu v knize a časopisu
10 Kč
Ztráta knihy a časopisu
až trojnásobek původní ceny a příplatek 50,- Kč za knihovnické zpracování

Manipulační poplatky za speciální služby

Manipulační poplatky za speciální služby

Písemné vyrozumění o rezervaci dokumentu
20 Kč
Vytištění informací z databázových souborů přes tiskárnu
2 Kč za každou započatou stranu
Meziknihovní výpůjční službu
50 Kč za jeden svazek
Mezinárodní MVS
1 požadavek 300 Kč (Evropa)
500 Kč (ostatní státy)

Ceny kopírování

Ceny kopírování

A4 jednostranná
2 Kč
A4 oboustranná
3 Kč
A3 jednostranná
3 Kč
A3 oboustranná
5 Kč