Ceník služeb Městské knihovny Česká Lípa

Registrační poplatky

Registrační poplatky

děti
50 Kč
senioři nad 65 let
a studenti denního studia
150 Kč
dospělí
200 Kč
Registrace platí 1 rok (12 měsíců)
Registrace platí 1 rok (12 měsíců)

Poplatky z prodlení (nedodržení výpůjční lhůty)

Poplatky z prodlení (nedodržení výpůjční lhůty)

I. upomínka
30 Kč
II. upomínka
100 Kč
III. upomínka
200 Kč
předsoudní upomínka
300 Kč

1. upomínka je zasílána pouze elektronicky! Poštou je zasílána jen dětským uživatelům.

Poplatky za přestupky

Poplatky za přestupky

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení prvního duplikátu
20 Kč
Za každý další duplikát
60 Kč
Poškození čárového kódu v knize a časopisu
10 Kč
Ztráta knihy a časopisu
až trojnásobek původní ceny, případně ve výši tržní hodnoty knihovní jednotky (od.3 čl.XIV. KŘ) a příplatek 50,- Kč za knihovnické zpracování

Manipulační poplatky za speciální služby

Manipulační poplatky za speciální služby

Vytištění informací z databázových souborů přes tiskárnu
2 Kč za každou započatou stranu
Meziknihovní výpůjční službu
90 Kč za jeden svazek
Mezinárodní MVS
1 požadavek 500 Kč (Evropa)
ostatní státy dle nákladů

Ceny kopírování

Ceny kopírování

A4 jednostranná
2 Kč
A4 oboustranná
3 Kč
A3 jednostranná
4 Kč
A3 oboustranná
6 Kč
A4 jednostranná barevná
12 Kč
A4 oboustranná barevná
18 Kč
A3 jednostranná barevná
19 Kč
A3 oboustranná barevná
22 Kč